Informacje Podstawowe > Sytuacja społeczna
Dane demograficzne
Podstawowe dane liczbowe na temat mieszkańców Etiopii. Trzeba jednak zaznaczyć, że w zasadzie nie ma źródeł, które podawały by te dane z całkowitą dokładnością. Etiopia wciąż pod wieloma względami pozostaje słabo zbadanym krajem, a do wielu miejsc ciężko jest dotrzeć ze względu na niedostępność terenu lub ciężkie warunki klimatyczne. Stąd duża część informacji to tylko dane szacunkowe. Warto je jednak przedstawić, aby mimo wszystko mieć ogólne pojęcie o sytuacji demograficznej tego kraju.

Etiopia liczy około 75-77milionów mieszkańców. Dane te są szacunkowe i na bardziej konkretne liczby trzeba poczekać do zakończenia tegorocznego spisu powszechnego ludności, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w Etiopii na tak dużą skalę. Do tego celu użyte zostaną nawet specjalne programy komputerowe i łączność satelitarna, która namierzy i policzy również plemiona nomadów, zanim te zdążą się przemieścić.

Gęstość zaludnienia wynosi 70,1 os./km2

Struktura wieku mieszkańców Etiopii jest następująca: 43,9 % to dzieci w wieku do 14 lat, 53,4 % to osoby w wieku od 15 do 64 lat i 2,7% to osoby powyżej 65 roku życia.

Średnia wieku etiopskiego społeczeństwa to 17-18 lat, co pokazuje, że jest to społeczeństwo młode.

Średnia długość życia to 47 lat dla mężczyżn i 50 lat dla kobiet.

Przyrost naturalny wynosi 2,31% (2006 est.), zaś na jedną kobietę przypada średnio 5,3 urodzonych dzieci.

Analfabetyzm (rozumiany jako nieumiejętność czytania i pisania u osób powyżej 15 roku życia) dotyka ok.57% społeczeństwa.

Mieszkańcy miast stanowią około 15% całkowitej populacji kraju, jednak liczba ta ciągle wzrasta ze względu na ciagły napływ ludności wiejskiej do miast. Etiopia posiada de facto najwyższy wskaźnik ruchów migracyjnych do miast w całej Afryce - roczny wskaźnik wzrostu to 6%.
Handmade, silver jewellery - JM Popiel