Informacje Podstawowe > Warunki naturalne
Inne uwarunkowania
Wśród innych uwarunkowań naturalnych Etiopii należy wymienić aktywność sejsmiczną na terenie Wielkiego Rowu Wschodnioafrykańskiego - podatną na trzesięnia ziemi i wybuchy wulkanów; jak również okresowe susze występujące zwłaszcza w północnych, skalistych regionach kraju. Współcześnie do tych zjawisk doszło ponadto stopniowe pustynnienie (dezertyfikacja) zaobserwowane w niektórych regionach, jak również deforestacja, problemy z wodą (deficyt) i erozja gleb (wywołana nieprzemyślaną gospodarką rolną).

Więcej o warunkach naturalnych Etiopii będzie można w przyszłośći przeczytać w dziale Przyroda.Handmade, silver jewellery - JM Popiel