Informacje Podstawowe > Warunki naturalne
Bogactwa naturalne
Temat dość trudny – tam gdzie są bogactwa naturalne, tam ścierają się różne interesy i wpływy. W krajach afrykańskich często szukają naturalnych złóż lub je eksploatują koncerny zagraniczne. Nie zawsze też wszystkie informacje są ujawniane.


Według niektórych oficjalnych danych, zasoby surowców naturalnych są w Etiopii niewielkie: wydobywa się nieduże ilości złota i platyny, a także nieco miedzi i potasu. Występują również nieliczne złoża gazu ziemnego . Ponadto uzyskuje się energię z zasobów wodnych.
Z drugiej zaś strony niegdyś krążyły legendy o niebywałym bogactwie – także w złoto – tego regionu. Legendy te były zresztą potwierdzane przez opisy ówczesnych podróżników. Jeszcze za rządów Menelika II (1889 - 1913) niemiecki inżynier Hentze, będący w służbie u cesarza, twierdził, jakoby Etiopia była najbardziej bogatym w złoto krajem świata.

Jak to jest naprawdę?

Oczywiście, niegdysiejsze bogactwa mogły się wyczerpać lub też źródła tych bogactw popadły w zapomnienie w chaosie historii. Możliwe też jest, że ciągle jeszcze pozostają do odkrycia skarby etiopskich ziem. Pewne jest natomiast, że w drugiej połowie XX wieku ciągle ponawiano różne badania mające na celu odkrycie zasobów naturalnych Etiopii. Odkryto wówcas między innymi duże zasoby ropy w pustynnych rejonach Ogadenu. Ze względu na to, że są to ziemie sporne pomiędzy Somalią i Etiopią, wydobycie jest tymczasem niemożliwe, gdyż Ogaden, należący do Etiopii, zamieszkują także ludy Somali. Oba kraje roszczą sobie prawo do tych terenów i jakiekolwiek nierozważne posunięcie może zakończyć się poważnym konfliktem.
Handmade, silver jewellery - JM Popiel