Info Dodatkowe >Studia etiopistyczne

Historia badań

Etiopią i różnymi aspektami jej kultury zajmowano się we wszystkich ośrodkach naukowych, w których zajmowano się afrykanistyką i semitystyką: w Petersburgu, Moskwie, Paryżu, w Rzymie oraz wStanach Zjednoczonych i Izraelu,a ostatnio równiez w Japonii na Uniwersytecie Tokijskim. Pierwsza Katedra Etiopistyki powstała w 1964 roku w Londynie, jednak europejskie zainteresowanie Etiopią sięga oczywiście wiele wieków wstecz, np. już w XV wieku dotarli tam Portugalczycy.

Początki etiopistyki w Polsce

Izzak Wajnberg, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, był pierwszym polskim etiopistą, zajmował się językoznawstwem i wydawaniem etiopskich tekstów.

Po wojnie w Instytucie Orientalistyki na Uniwersytecie Warszawskim zaczęto prowadzić studia nad różnymi zagadnieniami dotyczącymi Etiopii i stopniowo stawały się one na tyle zaawansowane, że Polska mogła się poszczycić jednymi z najwybitniejszych światowych etiopistów. Uczeni tacy jak Stefan Strelcyn, Aleksander Ferenc, Stanisław Piłaszewicz, Witold Brzuski czy Joanna Mantel-Niećko, by wymienić chociaż niektórych, swoją pracą bardzo się przysłużyli rozwojowi badań etiopistycznych.

Gdzie studiować?

1. Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim (etiopistyka jako specjalizacja), więcej informacji: etiopistyka na UW

2. Etnolingwistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (język amharski jako język specjalizacyjny plus blok przedmiotów etiopistycznych), więcej informacji: etnolingwistyka na UAM

Autor: Maria PopielCzytaj
Handmade, silver jewellery - JM Popiel