Kącik Językowy >Języki Etiopii Łącznie szacuje się liczbę języków Etiopii na ponad 77 (spis ludności z 1994 roku wymienia z nazwy 77 języków oraz używa określenia “ i inne jezyki”). Niewątpliwie są to dane już nieco zdezaktualizowane, jako że ostatni spis ludności w Etiopii przeprowadzono właśnie w 1994 (następny zaplanowany jest na rok 2007) i według niego całkowita liczba ludności Etiopii to 53,130,779 osób. Od 1994 roku zmieniła sie nie tylko liczba ludności (obecnie szacuje się ją na ok. 75 mln), ale także stosunki ilościowe między poszczególnymi grupami etniczno-językowymi. Niektóre języki, liczące zaledwie kilku rodzimych użytkowników, mogły przestać istnieć, a pozycja innych mogła się wzmocnić na przestrzeni tych kilkunastu lat.
Niemniej dopóki nie zostaną opublikowane wyniki tegorocznego spisu ludności w Etiopii, dopóty musimy ograniczyć się do danych pochodzących z roku 1994, traktując je jako dane ogólne, jako informacje pomagające wyobrazić sobie istniejącą w Etiopii sytuację językową i proporcje między różnymi językami.

Gdy tylko będą znane wyniki przeprowadzanego właśnie spisu ludności, zostaną one tu umieszczone i omówione.
Autor: Maria PopielCzytaj
Przedstawionymi poniżej językami posługuje się najwięcej osób w Etiopii lub są one ważne kulturowo i historycznie, bądź też w jakiś inny sposób wyróżniają się na tle ogólnej sytuacji lingwistycznej kraju. W przyszłości zostaną tu być może również omówione języki mniej znane.
Autor: Maria PopielCzytaj
Konstytucja Etiopii z 1996 roku stwierdza, iż językiem urzędowym i “roboczym” dla rządu jest język amharski, niemniej zawiera też stwierdzenie, iż “wszystkie języki Etiopii mają się cieszyć takim samym uznaniem (mają równy status)”.
Autor: Maria PopielCzytaj
Handmade, silver jewellery - JM Popiel