Informacje Podstawowe >Warunki naturalne Etiopia jest jednym z 54 krajów kontynentu afrykańskiego. Położona jest w jego północno-wschodniej części, w tzw. Rogu Afryki, najbardziej na wschód wysuniętym fragmencie kontynentu. Rozciąga się między 3º15'' a 18º szerokości geograficznej północnej oraz między 30º a 48º długości geograficznej wschodniej.
Autor: Maria PopielCzytaj
Na klimat Etiopii zasadniczy wpływ mają dwa czynniki: bliskość równika oraz rzeźba terenu. Przed typowym dla klimatu równikowego żarem chroni Etiopię na sporym jej obszarze właśnie ten drugi czynnik. Etiopia to kraj górzysty, zaś im wyżej nad poziomem morza, tym chłodniej. Daje się to odczuć zwłaszcza w nocy w wysokich górach, kiedy, bez rozgrzewających promieni słonecznych, odczuwa się czasem przenikliwy ziąb. Ale nawet w dzień można stać się ofiarą zwodniczej etiopskiej pogody – wysokie góry chronią może przed upałem, ale słońce wysyła intensywne promieniowanie i nierozsądni turyści nieraz pokutują później za swoją nieuwagę spaloną skórą.
Autor: Maria PopielCzytaj
Temat dość trudny – tam gdzie są bogactwa naturalne, tam ścierają się różne interesy i wpływy. W krajach afrykańskich często szukają naturalnych złóż lub je eksploatują koncerny zagraniczne. Nie zawsze też wszystkie informacje są ujawniane.
Autor: Maria PopielCzytaj
Wśród innych uwarunkowań naturalnych Etiopii należy wymienić aktywność sejsmiczną na terenie Wielkiego Rowu Wschodnioafrykańskiego - podatną na trzesięnia ziemi i wybuchy wulkanów; jak również okresowe susze występujące zwłaszcza w północnych, skalistych regionach kraju. Współcześnie do tych zjawisk doszło ponadto stopniowe pustynnienie (dezertyfikacja) zaobserwowane w niektórych regionach, jak również deforestacja, problemy z wodą (deficyt) i erozja gleb (wywołana nieprzemyślaną gospodarką rolną).

Więcej o warunkach naturalnych Etiopii będzie można w przyszłośći przeczytać w dziale Przyroda.
Autor: Maria PopielCzytaj
Handmade, silver jewellery - JM Popiel