Kultura >Etiopskie imiona Sposób nadawania imion to kolejna cecha charakterystyczna etiopskiej kultury. Przede wszystkim, nie istnieją nazwiska. Po urodzeniu dziecku nadaje się imię, do którego dołącza się drugie, będące pierwszym imieniem jego ojca. Np. Kebbede Tesfa jest synem mężczyzny o imieniu Tesfa, a ojcem Almaz Lemma jest np. pan Lemma Hajlu, dziadkiem zaś – Hajlu Debbebe, pradziadkiem – Debbebe Mengystu, itd. Poza tym, wszystkie etiopskie imiona coś znaczą i wybierane są ze względu na okoliczności, w których się dana osoba urodziła, albo na znaczenie, jakie jej narodziny mają dla rodziców. Jeśli jakieś małżeństwo straciło któreś z dzieci, kolejne, jakie im się urodzi, nazwą prawdopodobnie Aszenafi, czyli Zwycięzca – jego narodziny są bowiem symbolicznym zwycięstwem życia nad śmiercią. Jeśli dziewczynka rodzi się w piękny, pogodny dzień, możliwe, że otrzyma imię Tsehaj, czyli Słońce. Imię Almaz znaczy Diament – dziewczynka jest dla rodziców prawdziwym skarbem. TełłabeczOna Jest Piękna. Tesfa to imię męskie oznaczające Nadzieja. Imię obrane przez ostatniego cesarza Etiopii, Hajle Syllasje I, oznacza Siła Trójcy. Ciekawe jest także znaczenie imion pisarza Haddisa Alemajjehu, twórcy jednej z najpopularniejszych etiopskich powieści, Fyk'yr yske mek'abyr (Miłość aż po grób). Haddis znaczy Nowy, Alemajjehu – Świat Widziałem, czyli: Widziałem Nowy Świat.
Zdarzają się również imiona powszechne w kulturze chrześcijańskiej na całym świecie: Gijorgis to Jerzy, Johannys to Jan, Mikael – Michał.


Autor: Maria Popiel
Handmade, silver jewellery - JM Popiel