Kultura >Literatura >Poezja Poezja k'ynie jest jednym z najtrudniej dostępnych skarbów kultury etiopskiej. Zatopiona jest tak doskonale w etiopskim języku, historii, wierze i kulturze ogólnie, że bez ich dobrej znajomości nie sposób zrozumieć jej poematów. Ze względu na swoje właściwości kulturowo-językowe, poezja ta jest praktycznie nieprzetłumaczalna na inne języki. Inaczej: można ją przetłumaczyć, tyle że wówczas jej wersy prawie nic czytelnikowi nie mówią. Nawet jeśli przekład opatrzy się bogatym komentarzem i sens wiersza staje się zrozumiały, niedostępnymi pozostają wszelkie gry słowne i cały smak oraz kunszt językowy zawarty w oryginale. Dotyczy to zwłaszcza tych wierszy, w których kładzie się nacisk na dwuznaczność. Zarówno gyyz, jak i amharski, posiadają mnóstwo hominimów (wyrazów wieloznacznych), co daje duże możliwości bawienia się językiem. Wszelkiego typu gry słowne, dwuznaczności, zawoalowane odniesienia historyczne i ukryte aluzje stanowią kwintesencję etiopskiej poezji, zarówno klasycznej k'ynie pisanej w gyyz, jak i amharskiego gyt'ym. Oba słowa, k'ynie i gyt'ym, znaczą po prostu 'poezja', jednak różnią się pod względem zasad kompozycji. Łączą je właśnie wyżej wspomniane dwuznaczności.
Autor: Maria PopielCzytaj
Handmade, silver jewellery - JM Popiel