Kultura >Grupy etniczne >Felasza

Wioska Felaszów

Zdjęcie: Martha de Jong-Lantink

Jedna z większych zagadek etnograficznych Etiopii, a może i świata. Czarni Żydzi w sercu jednego z afrykańskich państw. Żydzi, o których przez wieki, a może i tysiąclecia, nikt poza Etiopią nie wiedział, nawet ich współwyznawcy z innych krajów. Kiedy w końcu ich “odkryto”, a następnie uznano za prawdziwych Żydów, niektórzy nie chcieli uwierzyć w ich istnienie, albo przynajmniej negowali osiągnięcia badaczy. Początkowo nie brak też było wiadomości niepełnych bądź przesadzonych, a mało który badacz wystrzegał się subiektywizmu – jeśli był Żydem, oceniał Felaszów zgoła inaczej, niż badacze nie żydowskiego pochodzenia. Do XX wieku Felaszowie pozostawali czymś w rodzaju legendy – brakowało książek i pism na ten temat, lub były trudno dostępne; wszystko, co wiedziano na ich temat, to to, że najprawdopodobniej istnieją. W końcu jednak zaczęto te braki stopniowo uzupełniać.
Autor: Maria PopielCzytaj
Handmade, silver jewellery - JM Popiel