Kultura >Grupy etniczne >Tigraj

Droga z Aduy do Hawzen

(w regionie Tigraj)

Zdjęcie: mm-j

Najbliżej spokrewniona z Amharami grupa semicka, licząca łącznie około 6-7 milionów osób, z czego ponad 2 miliony żyje w Erytrei (dawniej należącej do Etiopii) i ok. 4,5 miliona w północnych rejonach Etiopii, głównie w regionie Tigraj, stanowiąc około 8,5% ludności kraju. Tigrajczycy mówią językiem tigrinia, spokrewniownym w dużym stopniu z gyyz i – w mniejszym stopniu – z amharskim.
Tradycja etiopska głosi, że wywodzą się z bardzo starego ludu Agazjan, który zamieszkiwał niegdyś państwo aksumskie, a nawet miał w nim hegemonię. Stąd o Aksum pisano czasem kiedyś: “kraj Agazi”, i od tej nazwy pochodzi też nazwa języka gyyz, spokrewnionego, jak już zostało wspomniane, z językiem tigrinia. Wszystko zatem zdaje się układać w spójną całość.
To w regionie Tigraj znajduje się miasto Aksum, dawna stolica starożytnego imperium. Tigrajczycy są bardzo dumni z historycznego dziedzictwa zamieszkiwanych przez nich terenów. Na ich ziemiach doszło również do jednej z najważniejszych bitew w historii Etiopii – bitwy pod Aduą w 1896 roku, podczas której Etiopczycy rozgromili włoskich najeźdźców.
Autor: Maria PopielCzytaj
Handmade, silver jewellery - JM Popiel