Kultura >Grupy etniczne >Oromo Najliczniejsza grupa etniczna Etiopii: obejmuje co najmniej 20-25 milionów osób, tzn. około 1/3 ludności kraju. Niemniej, jest to grupa niejednorodna, podzielona na wiele podgrup i plemion, z których jednak wszystkie wywodzą swoje początki od rodu braci Borena i Borejtuma.
Oromo rozproszeni są po całym kraju, głównie jednak zamieszkują południową część Etiopii.

Dziewczyna Oromo

Zdjęcie: Charles Fred


Należą do rdzennych ludów kuszyckich Rogu Afryki . Wielu badaczy uważa, że zamieszkują te tereny od wielu tysięcy lat. Na tereny Etiopii masowo przybywać zaczęli prawdopodobnie w XVI wieku z terenów dzisiejszej Somalii. Jednakże pierwsze zapisane informacje o nich pochodzą z Tarike Negest już z roku 1480. Po raz pierwszy najechali wtedy ziemie etiopskie i zniszczyli klasztor Atrones Mariam. W następnych wieki jeszcze nieraz spotkali się z rządzącymi Amharami w walce.
Istnieją też inne teorie, mówiące o rzekomym pochodzeniu Oromo z Madagaskaru i ich migracji na tereny Kenii i Rogu Afryki. Ze względu jednak na wiele ewidentnie kuszyckich (a więc rdzennych dla Rogu Afryki) cech Oromo, te ostatnie teorie coraz częściej są odrzucane. Sami Oromo też uważają, że pochodzą z tej części świata, tj. z Rogu Afryki.
Niemniej ciężko jest badać historię Oromo, gdyż lud ten nigdy jej nie spisywał, a jedynie przekazywał ustnie z pokolenia na pokolenie. Nie wiadomo więc, które opowieści są przedstawione wiernie, a które zostały ubarwione bądź wręcz zmienione przez kolejnych narratorów.
Autor: Maria PopielCzytaj
Handmade, silver jewellery - JM Popiel