Kultura >Grupy etniczne >Amhara

Młoda Etiopka z Bahyr Daru (Godżam)

Zdjęcie: Jean-Claude Morand

Należą do zsemityzowanych ludów kuszyckich Etiopii. Antropologicznie są zatem efektem połączenia dwóch odrębnych kultur: semickiej i kuszyckiej. Ich przodkowie semiccy to ludy z Arabii Felix, które przybyły w I tysiącleciu p.n.e. na tereny dzisiejszej Etiopii i Erytrei i, mieszając się z lokalną ludnością kuszycką, stworzyły nową, odrębną kulturę etiopską. Amharowie są dumni ze swego pochodzenia i, podobnie jak inne zsemityzowane ludy kuszyckie, np.Tigrajczycy, wywodzą swoją historię nie tylko od ludów przybyłych z Arabii Felix, ale również od króla Salomona (Więcej o tej legendzie : Kebra Nagast )
Autor: Maria PopielCzytaj
Handmade, silver jewellery - JM Popiel